Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stödjer Scholars at Risks svenska sektion (SAR-Sverige) med fem miljoner kronor för deras arbete för akademisk frihet och att ta emot hotade forskare.

Den akademiska friheten runt om i världen inskränks allt mer med följd att forskare får svårare att utföra sitt arbete.  Scholars at Risk är ett internationellt nätverk som kartlägger och uppmärksammar inskränkningar av akademisk frihet och attacker på högre utbildningsinstanser. Genom SAR kan forskare vilkas akademiska frihet hotas få en tillfällig akademisk fristad vid ett utländskt lärosäte.

År 2017 bidrog RJ med sex miljoner kronor till finansiering av svenska lärosätes mottagande av hotade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ stödjer nu SAR-Sverige med ytterligare fem miljoner kronor som ett sätt att uppmärksamma avgående styrelseordförande Maarit Jänterä-Jareborg.

I Sverige består SAR av 21 svenska lärosäten och syftar till erfarenhetsutbyte kring akademisk frihet och arbete med att ta emot hotade forskare, men också till att utröna former för samarbete mellan lärosätena och andra relevanta aktörer kring dessa frågor. SAR-Sverige samordnas från Göteborgs universitet.

 

Mer om Scholars at Risks svenska sektion: Karolina Catoni, samordnare, SAR-Sverige, karolina.catoni@gu.se, 0766-182679

Mer om Riksbankens Jubileumsfond: rj.se


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435