Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat erbjuda tolv forskare gästforskartid vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Stödet har gått till forskare inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, som är anställda vid ett svenskt lärosäte, museum, arkiv, bibliotek eller liknande. Deras arbete vid instituten kommer pågå mellan fyra och tolv månader, under den tiden deltar de även i institutens egen verksamhet.

Utlysningen är en gåva från RJ:s styrelse till stiftelsens förre vd, Göran Blomqvist, som gick i pension våren 2019.

Medelhavsinstituten utgör idag en viktig plattform för samarbete och samverkan mellan svenska forskare och kollegor från andra länder, och de bidrar därmed till internationaliseringen av svensk forskning. Genom satsningen vill RJ stödja de tre institutens verksamheter och bidra till att fler forskare kan vistas där. Dessutom vill RJ lyfta fram den viktiga resurs som Medelhavsinstituten utgör för svensk forskning.

Lista på beviljade forskareStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435