Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora.  

Årets sommarskola i digital humaniora blir den tredje av totalt fyra av RJ:s planerade samarbeten med universitetet i Oxford.  Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom digitalisering, varvat med flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 22–26 juli. RJ bekostar boende, resa och kursavgift.

Utlysningen gäller inte bara för disputerade forskare, utan även doktorander kan söka. Ansökan ska bestå av ett brev där forskaren definierar sitt behov av utbildningen och kopplingen till sin forskning.

– Hittills har vi haft ett högt söktryck på den här kursen som fyller ett behov bland humanister att höja kompetensen och uppdatera sina kunskaper inom det digitala området, säger Robert Hamrén, ansvarig för satsningen på RJ.

Avgörande kraven vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till forskningen som den sökande bedriver. Forskare med störst behov och mest nytta av kursen erbjuds en av platserna.

Ansökan till kursen ska vara inskickad senast den 11 mars klockan 16.00.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435