Handelshögskolan i Stockholm beviljas 15 miljoner kronor för att samla, dokumentera och bearbeta svenska mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik.

Forskningen inom fälten finansiell stabilitet och penningpolitik har tidigare använt aggregerade nationella makrodata. Det har dock visat sig vara viktigt att komplettera denna typ av data, som BNP, nationell konsumtion och nationellt sparande, med data om enskilda institutioner, företag och hushåll.

Handelshögskolan vill därför skapa en ny samlad databas för dessa ändamål - Micro-based National Account data (MiNA).

De vetenskapliga experterna är eniga om att det är ett innovativt nytt vetenskapligt angreppssätt med potential att föra forskningsfronten framåt och därmed också förena forskningsområdena penningpolitik och finansiell stabilitet. Det svenska materialet kommer vara mycket värdefullt för forskare inte bara i Sverige utan även internationellt, dessutom kan databasen få en betydande roll för politiskt beslutsfattande inom dessa policyområden.

Projektet Micro-based National Account data (MiNA) leds av Paolo Sodini, professor i finansiell ekonomi och Anastasia Girshina, lektor i finansiell ekonomi, båda på Handelshögskolan i Stockholm. Projektet är en del av Riksbankens Jubileumsfonds satsning på forskning inriktad på Riksbankens kärnområden.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435