Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar den nya satsningen ”Global Horizons” vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Den totala summan är 15 miljoner kronor fördelat på fem år.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar den nya satsningen ”Global Horizons” vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Den totala summan är 15 miljoner kronor fördelat på fem år.

Med programmet ”Global Horizons” vill man involvera såväl svenska som utländska forskare kring temat global utveckling och styrning. Inom programmet finansieras två tjänster per termin eller år, en senior och en junior forskare. Dessutom erbjuds en större grupp forskare kortare vistelser, inriktade på workshops och seminarier.

– Global Horizons är organiserat enligt SCAS tidigare arbetssätt: att föra samman svenska och internationella forskare i en dynamisk verksamhet runt ett brett tema. Satsningen passar även väl in i RJ:s verksamhet genom att stödja internationalisering inom forskningen, säger Marika Hedin, vd på RJ.

Socialantropologen Christina Garsten är själv väl meriterad inom ämnesområdet. Hon leder sedan tidigare det RJ-finansierade forskningsprogrammet Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier.

RJ har under mer än 20 år stött verksamheten vid SCAS.

– Med denna nysatsning vill vi utveckla de redan goda relationerna med institutet och stödja dess utveckling, säger Marika Hedin.

SCAS kommer att samarbeta med andra institut för avancerade studier både kring rekryteringen av de internationella forskarna samt seminarie- och workshopverksamheten. För fortsatt finansiering krävs att programmet följs upp efter de två första åren.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435