Trots coronapandemin fortsätter Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansiera forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på samma nivå som tidigare.

Som en av de främsta finansiärerna av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning beviljar RJ ett stort antal forskningsansökningar. De årliga, återkommande utlysningarna omfattar forskarinitierade längre program, kortare projekt, infrastrukturprojekt och RJ Sabbatical.

Årets tre beviljade programansökningar får mellan 29,5 miljoner kronor och 53 miljoner kronor, sammanlagt 117 miljoner kronor:

  • Erik Green, ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet: Etablerandet, tillväxten och arvet av en bosättarkoloni: Kvantitativa panelstudier av Kapkolonins politiska ekonomi
  • Andreas Madestam, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet: Att mäta nationers välstånd. En studie av långsiktig ekonomisk tillväxt med hjälp av historiska flygbilder
  • Leos Müller, historiska institutionen, Stockholms universitet: Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv ca 1450–1850

I stödformen RJ Projekt finansieras upp till tre års forskning och i år beviljas 42 ansökningar, till ett sammanlagt belopp av 161 miljoner kronor.

För att främja framtida forskning får fem infrastrukturprojekt medel, den totala summan för dessa projekt är 36 miljoner kronor.

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få finansiering i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning. Söktrycket var högt och antalet beviljade ansökningar blev 28, och den totala kostnaden för denna stödform blev 35 miljoner kronor.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2021.

Samtliga beviljade projekt presenteras på RJ:s anslagslistning


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435