Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den digitala utvecklingen ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Större mängder, högre hastighet och mer exakta analyser av texter, bilder och ljud ställer nya krav på teknisk kompetens, infrastrukturer för lagring och tillgängliggörande liksom på ämnesöverskridande samarbeten.

– Vi ser att det finns potential till nya kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är ett forskningsområde som går under namnet ”mixed methods research”, säger Robert Hamrén, en av de ansvariga för utlysningen.

RJ vill förbättra forskarnas möjligheter att utnyttja och kritiskt bedöma de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför.

Man har sedan tidigare positiv erfarenhet av programsatsningar som leds av en koordinator. I det här fallet kommer koordinatorn arbeta med att underlätta det inbördes samarbetet mellan projekten och att forskningen även resulterar i leder till långsiktiga effekter.

– Forskarna kan söka för upp till 10 miljoner kronor per projekt, totalt omfattar utlysningen 64 miljoner kronor, säger Torbjörn Eng, också han ansvarig för utlysningen.

Utlysningen: Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskapStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435