Tänka vidare (Thinking Ahead)

Tänka vidare (Thinking Ahead) är den åttonde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer.

I 2015/2016 års bok uppmärksammar vi vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid. Hur bör svensk forskning organiseras och finansieras för att åstadkomma mer världsledande forskning, mer internationalisering, mer mobilitet, mer open access, mer impact, mer humanistiskt perspektiv på andra vetenskaper. Mer av det mesta helt enkelt...

Under Almedalsveckan diskuteras årsbokens tema på två seminarier:

"Den oönskade tredje uppgiften. Kommer forskningsresultat samhället till godo?"
med forskarna Laura Hartman och Sverker Sörlin samt S-politikern Sara Karlsson och Maja Fjæstad.
Wisby Strand Congress & Event, måndag 29/6 kl.10.00.

"Navelskåderi och samhällsnytta? Perspektiv på forskning om forskning"
med bl.a. forskarna Mats Benner, Lars Geschwind och Shirin Ahlbäck Öberg.
Kårhuset Rindi, onsdag 1/7 kl. 11.30.

På bokmässan i Göteborg diskuteras årsbokens tema på seminariet "Farväl till fri forskning?", torsdag 25/9 kl. 16.00, med forskarna Sverker Sörlin, Agnes Wold och Johan Östling.

Red. Jenny Björkman & Björn Fjæstad. Illustrerad av Ulf Lundkvist
288 s. Klotband med mjuk pärm.
ISBN 978-91-7061-169-8. Även i engelsk utgåva.

Ytterligare information:
Makadam förlag 08-645 10 52 info@makadambok.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435