Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder sedan 1989 stipendier för gästforskare i respektive land. I Sveriges fall ges framstående tyska forskare möjlighet att arbeta vid en institution i Sverige under fyra till tolv månader.

Rektorerna vid svenska universitet och högskolor nominerar forskare och ordförandena i beredningsgrupperna tillsammans med vd beslutar sedan vem eller vilka av de nominerade forskarna som erbjuds stipendiet.

– Årets stipendiater är välmeriterade och har mycket att tillföra de vetenskapliga miljöer där de ska verka, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond.

Årets stipendiater:

Professor Tanja Thomas, Universität Tübingen, som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Tanja Thomas’ forskningsområde: the representation of right-wing populism and violence in Germany, spatial aspects of political protest in Germany and Israel as well as questions of collective memories in and through media.

Professor Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet. Jeffrey Wimmers forskningsområde: Investigating participation’s multi-directionality in the digital age.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435