Sanningens stund närmar sig. Kommer riksdagsledamöterna hålla sina vallöften när kammaren röstar om bristande tillgänglighet ska täckas av diskrimineringslagen på torsdag?  Arbetsmarknadsutskottet har i ett betänkande föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där bristande tillgänglighet omfattas av diskrimineringslagen. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet menar att det räcker för att genomföra ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig, trots att tre av allianspartierna ställt sig bakom en lag. Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.     Inför riksdagsvalet 2010 frågade Handikappförbunden ett urval av kandidaterna om de skulle arbeta aktivt för att en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet skulle införas 2011. En rungande majoritet svarade ja frågan. På torsdag får vi se hur många av de ledamöter som nu sitter i riksdagen som kommer att stå för sina löften.     Listan med riksdagsledamöter som lovat arbeta aktivt för diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet finns att hämta på: www.handikappforbunden.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/ Kontakt:

Arbetsmarknadsutskottet har i ett betänkande föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där bristande tillgänglighet omfattas av diskrimineringslagen. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet menar att det räcker för att genomföra ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig, trots att tre av allianspartierna ställt sig bakom en lag.

Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.    

Inför riksdagsvalet 2010 frågade Handikappförbunden ett urval av kandidaterna om de skulle arbeta aktivt för att en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet skulle införas 2011. En rungande majoritet svarade ja frågan. På torsdag får vi se hur många av de ledamöter som nu sitter i riksdagen som kommer att stå för sina löften.    

Listan med riksdagsledamöter som lovat arbeta aktivt för diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet finns att hämta på:
www.handikappforbunden.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/

Kontakt:

Ingrid Burman, Ordförande i Handikappförbunden
070-343 95 87

Mikael Klein, Intressepolitisk chef Handikappförbunden
070-480 71 66Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265

Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23