Inbjudan till ett öppet seminarium om utvecklingen inom personlig assistans. Seminariet är en direkt fortsättning på den öppna utskottsutfrågning som hölls den 2 februari i år i Socialutskottet på temat ”kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans”.

Arrangörer av detta seminarium är Föreningarna RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar) och JAG (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap) i samarbete med Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V). Syftet är att belysa insatsen personlig assistans ur ytterligare perspektiv och låta även assistansanvändare, närstående, forskare och fristående professionella ge sin bild av utvecklingen.

Ni inbjuds härmed till seminariet som äger rum i Riksdagen, Ledamotshuset lokal L4-17, onsdagen den 26 april 2017 kl. 11.00–13.00.

Uppgift om deltagare och ev. medföljande lämnas senast den 24 april till info@jag.se.

Preliminärt program:

11.00–11.10     Maria Persdotter, ordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

– Ett barn- och ungdomsperspektiv på personlig assistans.

11.10–11.20     Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG, med god man Cecilia Blanck

– Kan personlig assistans ge självbestämmande för alla?

11.20–11.30     Thomas Hammarberg, fd Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

– Sveriges åtagande när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar.

11.30–11.40     Adolf Ratzka, Independent Living Institute

– Perspektivskifte från social omsorg till medborgarrätt.

11.40–11.50     Niklas Altermark, statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet

– Personlig assistans – en frihetsreform utan framtid?

11.50–12.00     Mathias Blomberg, advokat

– Personlig assistans – är det en rättighet eller möjlighet?

12.00–12.10     Lillemor Johansson, god man, assistent samt arbetsledare för assistenter

– Kan möjligheten att välja samma person till flera roller säkra kvalitet?

12.10–12.20     Hans Knutsson, företagsekonomiska institutionen Lunds universitet

– Om rapporten Den personliga assistansens alternativkostnader

12.20–12.30     Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog

– Finns det en motsättning mellan sjukvård och personlig assistans?

12.30–12.40     Pelle Kölhed, Handikappförbunden

– Hur ser brukarrörelsens roll ut i arbetet med assistansens framtid?

12.40–12.50     Roar Høidal, NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)

Personlig assistans i Norge – förebild eller avskräckande exempel?

12.50–13.00     Nora Eklöv, Unga Rörelsehindrade

– Att leva med personlig assistans – och förlora den.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76