Vice styrelseordförande Fotograf/Källa: Marie Birkl, Pressbild från Sametinget

Torsdagen den 13 juni arrangerar Sametinget/Samiskt språkcentrum ett språkseminarium i riksdagshuset i Stockholm om de samiska språkens möjligheter och utmaningar, tillsammans med värden Jonas Eriksson från Miljöpartiet. Seminariet ska ge riksdagspolitikerna en översikt över de samiska språkens situation i Sverige.

Genom korta anföranden belyses de samiska språkens situation samt hur de samiska språken kan utvecklas och stärkas.

- Språkseminariet ger oss möjligheter att synliggöra våra samiska språk och våra språkrättigheter samt varför vi vill se en särskild samisk språklag, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Marie B Hagsgård, jurist och expert på mänskliga rättigheter för urfolk och minoriteter, kommer att tala om innehållet i internationella konventioner och möjligheterna att skapa en samisk språklag. Seminariet belyser även utmaningar som möjligheter till samiska studier på högre nivå, behovet av fler lärare som kan undervisa i och på samiska samt behovet av fler samiska språkcentra som kan bidra till ökad samisk språkanvändning.

- Det känns värdefullt att vi får möjlighet att beskriva vår språksituation och de utmaningar samisk språkrevitalisering möter, säger arbetsledarna Ingegerd Vannar och Sylvia Sparrock från Samiskt språkcentrum.

Seminariet är ett av Sametingets arrangemang under Urfolksspråkåret 2019. Urfolksspråkåret är FN:s internationella år för urfolksspråk, ett initiativ som ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk: https://en.iyil2019.org

#urfolksspråkåret #sápmi #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous

Kontakt:

Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd och vice styrelseordförande, tel. 070-349 29 68, larsmiguel.utsi@sametinget.se

Ingegerd Vannar, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum, tel. 070- 298 16 61, ingegerd.vannar@sametinget.se

Sylvia Sparrock, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum, tel. 070 - 646 63 99, sylvia.sparrock@sametinget.se


Samiskt språkcentrum

Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12