Riksrevisionen släppte en rapport i dagarna som handlar om AI och automatiserat beslutsfattande. Gott så. Men myndigheter varken kan, bör eller ska fatta beslut enbart på automatik, det behövs en dos sunt förnuft för att landa rätt, oavsett sakområde, säger Eva Kongshöj, VD för Bitoreq och expert på AI-baserad systemutveckling. Vår erfarenhet säger att det är både kvalitetshöjande och effektivare att automatisera handläggning av ärenden som ofta förekommer. Men vi får aldrig glömma att människan har ett etos, en dimension i sitt sätt att vara och tänka som tillför ett värde som beslutsfattare. AI är en stödfunktion som kompletterar oss människor, inte en ersättning för sunt förnuft och ansvar.

Automatiserade lösningar passar generellt sett alldeles utmärkt för att skapa bättre förutsättningar för effektiva, rättssäkra och korrekta automatiserade beslut, något som bör utnyttjas i högre grad än idag. Det är viktigt att de ansvariga har förmåga att se både inom och mellan myndigheter och att myundighetschefer och våra politiker har respekt för olika kärnkompetenser. Verksamheten har sin kompetens och lösningsutvecklare har sin kompetens, säger Eva Kongshöj vidare. 

Lyckad automatisering kräver även modiga ledare som är villiga att förändra sättet att arbeta.

Automatisering av tjänstemannasektorn händer nu. Den revolution som vi tidigare upplevt inom verkstadsindustrin har nu kommit till tjänstemannasektorn.Tempot är högt  och enligt OECD halkar vi i Sverige långt ner vad gäller proaktivitet inom området. 

Det betyder inte att de ska avhänga sig det ansvar de har i sin myndighetsutövning. Ett helhetsgrepp behöver tas för att säkerställa att myndigheter driver i samma riktning och att lagar och regler följs. Här ska rimligen människa och maskin gå hand i hand. Det ena utesluter inte det andra, avsluta Eva Kongshöj, VD. 

 

Klicka här för att läsa rapporten: Riksrevisionens rapport

 

Med Vänlig Hälsning

Eva Kongshöj
VD

+46 736 42 47 91

www.bitoreq.com

 

Bitoreq AB startades 2016 av dess nuvarande VD. Drivkraften var möjligheten att snabbt kunna skapa värde, för både organisationer och individer, utan att behöva påverka befinliga system. Automatisering i olika former är idag vår kärnverksamhet!Kontakt