Det behövs ökade resurser till individbaserat stöd på Arbetsförmedlingen och bättre villkor för personer som vill starta eget företag, säger DHR i en kommentar till arbetsmarknadssatsningarna i höstens budgetproposition.

DHR ser positivt på de arbetsmarknadspolitiska satsningar som regeringen aviserar i propositionen, men vill se mer expansiva satsningar riktade till personer med funktionsnedsättning.

- Även om det så klart finns många personer med funktionsnedsättning i den grupp som regeringen lyfter fram – ungdomar och nyanlända – så räcker inte det. Det behövs riktat stöd till just våra grupper för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

Han menar att ökade resurser till SIUS skulle kunna vara en pusselbit. SIUS står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Det är en insats som kan ges via Arbetsförmedlingen till personer med funktionsnedsättning när de söker jobb eller är nya på en arbetsplats.

- Vi vet att individbaserat stöd har effekt och vi ser att antalet personer som har fått stöd av SIUS har ökat till år 2018. Därför är det är viktigt att SIUS och andra individbaserade stödinsatser stärks och utvecklas, säger Rasmus Isaksson. 

DHR tror också det skulle behövas ett bättre stöd för personer med funktionsnedsättning som startar och driver eget företag.

- Precis som anställd kan du i ditt företagande uppleva hinder på grund av din funktionsnedsättning, men i dag saknas kompensation för en del av de merkostnader som en funktionsnedsättning kan orsaka. Det kan till exempel handla om att du som egenföretagare inte kan arbeta lika många arbetstimmar per dag som en person utan funktionsnedsättning, säger Rasmus Isaksson.

För mer information, var god kontakta:

Catharina Bergsten, pressekreterare, 070-194 32 38

Kristian Cornell, ombudsman, telefon 070-315 80 36
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38