Merkostnaden för att öka andelen ekologiskt i kommunerna, till det nationella målet 60 procent, är 10-12 procent.

Visionen i nya livsmedelsstrategin, som kom 2017, är att till 2030 ska den svenska livsmedelskedjan vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Visionen kompletterades av regeringen med två inriktningsmål för ekologiskt, ett produktionsmål och ett konsumtionsmål. Produktionsmålet är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk till 2030 och konsumtionsmålet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till 2030. Kortversion: En livsmedelsstrategi för Sverige

Eftersom ekologiskt kostar mer än oekologiskt är det många som ifrågasätter regeringens mål och de ekonomiska konsekvenserna för skattebetalarna. Vad blir egentliga merkostnaderna för att nå 60 procent ekologiskt i offentlig sektor?

Flera debattörer, ledarskribenter, lantbrukare och forskare har skarpt ifrågasatt nyttan av att satsa på ekologiskt. Framför allt har klimatnyttan och kostnaderna ifrågasatts. Mer eller mindre seriösa försök har gjorts på att beräkna merkostnaderna för den ekologiska maten i offentlig sektor. Politikerna vill med all rätt veta vad det kommer att kosta deras kommun eller region att nå 60 procent ekologiska inköp till 2030. Några kommuner och regioner har redan nått 60 procent och vill veta vad det kostar att gå vidare till 100 procent.

Ekomatcentrum har gått till botten med denna angelägna fråga. Med inköpsstatistik från 155 kommuner för 2017, kan vi konstatera att kostnaden för ökade ekologiska inköp är ringa. Merkostnaden ligger på 10-12 procent eller 2,5kr - 2,9kr per kg inköpta livsmedel.

Vi har utgått ifrån 2017 års inköpsstatistik i 155 av landets 290 kommuner och använt livsmedelskostnaderna i kr/kg som nyckeltal. Merkostnaden för en kommun som har minst 60 procent ekologiska inköp var 2,9 kr/kg inköpta livsmedel jämfört med gruppen 0–9% ekologiskt. Det motsvarar ca 12 procent i merkostnad. Jämför man genomsnittskostnaden för alla 155 kommuner med kostnaden i gruppen 60> % är merkostnaden 2,5 kr/kg, dvs ca 10 procent.

Hur kan detta vara möjligt?

Vi ser att kommuner med höga ekologiska inköpsandelar helt enkelt är mer engagerade i att servera hållbar och klimatsmart mat och jobbar aktivt på flera plan för att hålla kostnaderna nere för det ekologiska. Några exempel är aktivt arbete med att minska svinnet och att mer klimatsmart mat serveras genom att minska på köttet och öka på vegetabilierna.

Slutsatsen är således att en ökning från nuvarande 36 procent ekologiskt till 60 procent i offentlig sektor kan göras med ringa kostnadsökningar om man samtidigt kombinerar de ökade inköpen med ett antal miljö- och klimat-besparande åtgärder i de offentliga måltidsverksamheterna.
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30