Efter brexit måste brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus i Sverige. Halvvägs in i ansökningsperioden har ännu bara cirka 7500 ansökningar kommit in till Migrationsverket. Det är långt ifrån de omkring 20 000 ansökningar myndigheten räknar med att få in.

I och med att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 behöver brittiska medborgare och deras anhöriga ansöka om uppehållsstatus för att få fortsätta vistas i Sverige. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2021, då tidsfristen för ansökan om uppehållsstatus går ut. Däremot finns det skäl att ansöka om uppehållsstatus i god tid innan dess.

‒ För att undvika långa handläggningstider mot slutet av ansökningsperioden, är det bra om så många som möjligt redan nu ser över sina möjligheter att ansöka i god tid. För den som behöver uppehållsstatus för något särskilt tillfälle, exempelvis vid ansökan till studier, är det också viktigt att inte vänta för länge med ansökan, säger Migrationsverkets brexitsamordnare Ann-Charlotte Westerfjärd.

Migrationsverkets handläggningstid påverkas till stor del av om de ansökningar som kommer in är kompletta eller inte.

‒ Hittills har vi fått in många ansökningar som inte är kompletta. För att alla ska få beslut så snabbt som möjligt behöver vi undvika kompletteringar. Det är därför viktigt att alla som ansöker noga ser över kraven för ansökan, och bifogar de handlingar som krävs innan ansökan skickas in, säger Ann-Charlotte Westerfjärd.

Fakta om uppehållsstatus

  • Brittiska medborgare som har varit bosatta i Sverige senast den 31 december 2020 behöver ansöka om uppehållsrätt hos Migrationsverket
  • Sista dagen för ansökan är den 30 september 2021.
  • Av de ca 7500 personer som hittills har ansökt har ca 4200 fått uppehållsstatus och ca 90 personer har fått avslag.
  • Den genomsnittliga handläggningstiden är just nu 58 dagar

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.