Miljöpartiet protesterar mot att det fullt funktionsdugliga förvaltningshuset i Rinkeby ska rivas, trots att det är bostadsbrist och socialt utsatta barnfamiljer placeras i hus med mögel och fuktskador. En grupp Rinkebybor och andra aktivister har ockuperat det gamla förvaltningshuset i Rinkeby i protest mot Stockholms stads beslut att riva huset.


- Vi anser att förvaltningshuset i Rinkeby ska sparas, och användas till något som befolkningen i Rinkeby behöver: studentbostäder, föreningslokaler, kulturhus, företagslokaler, socialt boende eller vad nu Rinkebyborna vill ha, säger Jakob Dencker, gruppledare för Miljöpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

- Vi kräver svar från bostadsborgarrådet Joakim Larssons angående hans tidigare löfte om att huset ska användas till att behålla arbetsplatser i området och att kommunal verksamhet ska flytta till lokalerna, säger Awad Hersi, gruppledare för Miljöpartiet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

- Vi ifrågasätter den kalkyl som Fastighetskontoret och Micasa gjort, och som sägs visa att det är billigare att riva huset än att bygga om eller renovera. Det kostar till att börja med flera miljoner kronor bara att riva huset, säger Jakob Dencker.

- Vi vill att Stockholms stad ska inleda en dialog med Rinkebyborna för att tillsammans bestämma vad huset kan användas till, säger Awad Hersi.

För kommentarer: Jakob Dencker (mp) gruppledare Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,tel. 0704- 53 46 72.
Awad Hersi (mp) gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, tel. 073 - 574 51 84.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad

 Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02