Fotograf/Källa: NewsMachine AB

I kölvattnet av partiledardebatten i söndagens Agenda och den scen som utspelade sig mellan SD:s Jimmy Åkesson och MPs Per Bolund uppstod en debatt om huruvida blåbrun är en lämplig beteckning på oppositionens regeringsalternativ. Detta har föranlett NewsMachine att kika på vilka färgkombinationer som står sig starkast i media: blåbrun, rödgrön, blågrön eller blågul?

Blågul är med som en referenspunkt till de mer politiskt laddade kombinationerna. 

‘Rödgrön’ upplevde sin verkliga högkonjunktur i samband med valrörelsen, valet och den utdragna regeringsbildningen 2018. Blågröna majoriteter finns på kommun- och regionnivå och följaktligen speglas det av rapporteringen, och bruket av ‘blågrön’ är tämligen jämnt fördelat över tid. Detsamma gäller ‘blåbrun’ vars förekomst i hög grad är beroende av utspel från motståndarsidan, men ovan nämnda Agendabråk har föranlett ett litet men noterbart trendbrott. Ingen kombination kommer dock i närhet av den popularitet som ‘blågul’ uppvisar, med över 16 000 fler omnämnanden än ‘rödgrön’.

 
Läs mer här!


Om NewsMachine

NewsMachine är en svensk oberoende aktör som är expert på mediebevakning, publicitet och analys. Företaget samarbetar med en rad olika organisationer, företag, kommuner och myndigheter. NewsMachine har en lång och gedigen erfarenhet av att analysera oranisationers publicitet och kommunikationsarbete.

 Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449