Roger O Nilsson kommer närmast från Region Gävleborg, där han haft rollen som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Han har bland annat varit ansvarig för utvecklingen av nära vård och för byggnationer inom hela hälso- och sjukvården i Gävleborg.

Roger O Nilsson är i grunden utbildad sjuksköterska och kommer från Växjö. Han flyttade till Gävle för 30 år sedan, och har sedan haft ett antal olika tjänster och befattningar inom Landstinget Gävleborg/Region Gävleborg. Bland annat har han varit divisionschef för områdena medicin, primärvård, psykiatri och diagnostik.

– Den nya hälso- och sjukvårdsdirektören kommer att vara en nyckelperson, både när det gäller att utforma den nya nära vården och att vända hälso- och sjukvårdens ekonomi till plus. Här kommer Roger O Nilssons erfarenheter från Region Gävleborg väl till pass, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg.

Roger O Nilsson tillträder tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg den 8 juni.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt