Nu är det beslutat, Socialdemokraternas kvinnoförbund S-kvinnor kommer att hålla sin kongress 16-18 augusti 2019 i Malmö. Det blir därigenom Skånes S-kvinnodistrikt som står värd för nästa kongress.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från S-kvinnor i hela landet, för att välja förbundets ordförande och styrelse, samt besluta om förbundets arbete och politiska ställningstaganden.

- Det är alltid roligt att möta S-kvinnor från hela landet, diskutera och forma vår politik. Det finns en enorm styrka och feministisk kraft i S-kvinnor som blir tydlig när vi samlas. S-kvinnor är en del av politiken och besluten i landets kommuner och landsting, i riksdagen, regeringen och även på EU-nivå, Den här gång står Malmö värd, där både kommunstyrelse och kommunfullmäktige har en S-kvinna som ordförande, det är förstås extra roligt säger Carina Ohlsson, förbundsordförande för S-kvinnor.

Nu fortgår arbetet med att ta emot och behandla inkomna motioner, och valberedningen påbörjar arbetet med att ta emot nomineringar till styrelsen och ordförandeposten.Kontakt


Maria Granström

Pressekreterare/politisk sekreterare

maria.granstrom@s-kvinnor.se

08 700 26 00

070 365 22 23