Folkpartiet i Stockholms stadshus meddelade torsdagen den 29 november att de vill pröva möjligheten att bygga studentbostäder vid idrottshallar. I ett läge där både idrottshallar och studentbostäder saknas i Stockholms stad är möjligheten att kombinera de två välkommen. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har trots många löften om studentbostäder hittills inte levererat mer än drygt 80 nya studentbostäder. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholm ger nu sitt stöd till Folkpartiets förslag.

-          Det här är ett välkommet besked från Folkpartiet, och det är viktigt att förslaget inte faller på att något av majoritetspartierna stoppar förslaget. Därför lovar vi att vi kommer att rösta med Folkpartiet för kombinerade idrottshallar och studentbostäder, säger Jakop Dalunde (MP) vice ordförande för fastighetsnämnden.

 -          I ett läge där Stockholms idrottsföreningar får ställa in träningar på grund av hallbrist och där studenter väljer bort Stockholm på grund av bostadssituationen ser vi gärna blocköverskridande lösningar. Vi kan ge Folkpartiet den majoritet de behöver för att snabbt få igenom det här förslaget, säger Emilia Bjuggren (S), vice ordförande för idrottsnämnden.

Tillsammans skulle Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet få 51 mandat av kommunfullmäktiges 101 mandat, vilket ger de tre partierna majoritet i Stockholms stad.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02