Idag inleds budgetfullmäktige i Stockholm och kommunfullmäktige förväntas anta det nya förslaget om att Stockholm ska bli en klimatpositiv stad 2040. Detta är en skärpning av Stockholms klimatmål och innebär att staden fortsätter ta täten internationellt i klimatarbetet, ett viktigt beslut för klimatet som både socialdemokraterna och vänsterpartiet i Stockholms stadshus tyvärr motsätter sig.

Att bli en fossilbränslefri och klimatpositiv stad till 2040 innebär att Stockholms stad både ska fasa ut fossila bränslen och binda koldioxid via kolsänkor och biokolsanläggningar. I och med budgeten så ges i uppdrag till samtliga nämnder och bolag att utreda hur deras verksamheter kan bli klimatpositiva till senast 2040.

 – Klimatfrågan är så akut att vi både måste stoppa utsläppen samtidigt som vi gör stora insatser för att binda koldioxid, så kallade minusutsläpp. Att Stockholm nu ska bli en klimatpositiv stad pekar ut vägen för klimatarbetet och innebär att ett av Miljöpartiets viktigaste vallöften blir verklighet, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd.

Dessvärre så ställer sig inte det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, bakom målet om att Stockholm ska vara en klimatpositiv stad 2040.

 – Det förvånar oss att socialdemokraterna inte ställer sig bakom målet om att Stockholm ska vara en klimatpositiv stad 2040. De målsättningar vi politiker sätter upp styr vad som händer ute i verksamheterna. Med skarpa klimatmål så vässar vi klimatarbetet i hela staden. Socialdemokraternas budget innebär alltså lägre klimatambitioner än den grönblåa majoritetens, säger Daniel Helldén (MP), Miljöpartiets gruppledare och trafikborgarråd.

 

Urval av klimatåtgärder i Stokholms stads budget för 2019:

  • Mål om att vara en klimatpositiv stad 2040, vilket vi uppnår genom utsläppsminskningar och genom koldioxidinlagring och biokolsanläggningar.
  • Klimatmiljard – en miljard i investeringar som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och till klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar.
  • Budgeten innebär att Stockholm nu kommer att ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål.
  • Stadens samtliga bolag ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och identifiera klimatrelaterade sårbarheter.
  • Ta fram en plan för och påbörja utfasningen av fossil olja. All fossil olja ska vara utfasad 2025. Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022.
  • Omställningen av fordonsflottan ska fortsätta, bland annat genom ett nytt mål om minst 4000 publika laddplatser och minskad biltrafik.
  • Stockholm ska vara en föregångskommun gällande upphandling av mat som minskar klimatpåverkan

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och TwitterKontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02