Under onsdagen träffade Sundsvallsregionens kommuner och Mittuniversitetets rektor ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, för att samtala om svensk högre utbildning inför framtiden med särskilt fokus på Mittuniversitetet.

- Mittuniversitetet är central för våra möjligheter att skapa ett starkt och växande näringsliv i allmänhet och ett hållbart samhällsbygge i vår region. Med detta möte vill vi lyfta fram universitetets styrkor, möjligheter och behov. Så att det kan bli allt det kan vara, säger Stefan Dalin (S) ordförande för Sundsvallsregionen och kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun

På det digitala mötet deltog kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer från Sundsvallsregionens sex kommuner samt Mittuniversitetets rektor Anders Fällström. Syftet var att lyfta fram Mittuniversitetets roll som en av regionens tillväxtmotorer och betydelsen av att regeringen fortsätter ge den möjligheter att vara det. Förutom att Mittuniversitetet höjer regionens generella utbildningsnivå är lärosätet av stor betydelse när det handlar om satsningar för att främja forskningsmiljöer som kan möta samhällsutmaningar.

- Vi vet att ett universitet med varierat utbud och hög kvalitet på kurser och utbildningar har en stor attraktionskraft och det är central för regionens utveckling, tillväxt och inte minst kompetensförsörjning. Mittuniversitet gör det också möjligt med unika forskningssamarbetsavtal med kommuner och myndigheter, fortsätter Stefan Dalin.

För att kunna göra verklighet av Mittuniversitetets möjligheter behövs en mer balanserad fördelning av forskningsanslagen från regeringen och staten.

- En tydligare relation mellan utbildning och forskning samt fler regionala forskningssamarbeten är viktiga steg vi gärna vill se mer av i framtiden. De yngre universitetens forskningsmedel är kanske den viktigaste pusselbiten för en god utveckling av hela landet, säger Anders Fällström rektor vid Mittuniversitetet.
 

För mer information kontakta:

Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande för Sundsvallsregionen och kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se,
telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  
Anders Fällström rektor Mittuniversitetet, e-post: anders.fallström@miun.se,
telefon: 070-493 85 27.

Om Sundsvallsregionen
Samarbetet i Sundsvallsregionen – med kommunerna Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge - startade 2006. Syftet med Sundsvallsregionen är främst att samverka för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Medlemskommunerna samarbetar inom regionen istället för att konkurrera med varandra, bland annat genom att verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt