Sommartider är loppistider! Det är på semestern vi har tid och ro att strosa runt och leta efter de unika fynden till ett lågt pris. Genom att köpa det som redan har använts i stället för att köpa nytt gör du dessutom en miljönär-vänlig handling. Bli rik på att laga, låna och återanvända!

För att leta upp de bästa lokala loppisarna så brukar det oftast vara enklast att ta internet till hjälp eller att skanna av den lokala tidningen. På vår miljönär-karta, till exempel, finns alla miljönär-märkta loppisar i Sverige. Och på miljönär.se finns dessutom de bästa proffs-tipsen för en lyckad loppis-runda.

För mer information kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige och landets kommuner tagit fram märkningen ”Miljönär-vänlig” för alla som lagar, lånar och återanvänder.

På miljönär.se finns tips och råd om hur man kan laga, låna och återanvända – och samtidigt spara både pengar och miljö. Där finns också en karta med kontaktuppgifter till alla de cirka 900 verksamheterna som hittills fått märkningen.


Bifogade filer

 160627_loppis.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20