Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket beslutade den 18 juli 2016 att tillfälligt inte fatta beslut i asylärenden rörande turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet. Mot bakgrund av att det under dagen förekommit felaktiga uppgifter i media i denna fråga vill Migrationsverket förtydliga följande.

Beslutet från i juli om att inte fatta beslut i vissa asylärenden gäller inte alla asylansökningar från personer med turkiskt medborgarskap. Beslutet innebär inte heller att turkiska medborgare med trovärdig koppling till kuppförsöket den 15 juli 2016, anhängare till Fethullah Gülen och personer med trovärdig oppositionell politisk verksamhet har beviljats asyl i Sverige eller är garanterade att få asyl i Sverige.

Beslutet har sin bakgrund i den osäkra situation i Turkiet som uppstod efter kuppförsöket och gäller fram till att Migrationsverket har tagit fram ny vägledning kring hur asylsökningar från turkiska medborgare ska bedömas.

Migrationsverket följer situationen i Turkiet noga och inhämtar information som ska kunna ligga till grund för framtida bedömningar.

Läs Migrationsverkets ställningstagande gällande situationen i Turkiet i sin helhet.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.