På Hamnplan i Visby gjorde Avfall Sverige och Region Gotland på måndagseftermiddagen en djupdykning i ett antal soppåsar för att ta reda på vad de innehöll.

Soppåsarna hade samlats in från ett bostadsområde i Visby, där det finns separat insamling av matavfall. Gotland har tidigare haft fastighetsnära insamling även av förpackningar och tidningar men har nu samma system med återvinningsstationer, som är vanligt i resten av landet.

Vad fanns det då i soppåsarna? Jo, väldigt lite matavfall, farligt avfall och glas. Något mer av textil och metall men väldigt mycket förpackningar av plast och papper. Det är samma resultat som Avfall Sveriges stora sammanställning av nästan 250 plockanalyser visade, omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas.

– Den högst ovetenskapliga undersökningen i Visby visar att det finns en stor outnyttjad återvinningsmöjlighet i soporna eftersom det är så mycket förpackningar där, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

– Det är därför bra att regeringen nu tillsätter en utredning för att se över hur återvinningssystemet ska organiseras i framtiden. Då måste det bli enklare och bekvämare för gemene man att sortera, fortsätter Weine Wiqvist och avslutar:

– Så kan återvinningen öka!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20