Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

Merparten av landets kommuner har tagit emot de nyanlända som anvisats, trots bostadsbrist i stora delar av landet. Av 21 700 personer − enligt kommuntalet för 2016 års anvisningar − återstår idag cirka 300 personer, som har uppehållstillstånd och har väntat längre än sex månader på att flytta ut från asylboendet till den anvisade kommunen.

− Det är viktigt att den som fått uppehållstillstånd startar sin etablering, och det kan ske först när man bosatt sig i en kommun. Om personen inte tas emot av anvisningskommunen är det en annan kommun, den där personen redan bor, som får fortsätta att ha ansvaret. Men kommunerna har ett uttalat gemensamt ansvar, det är beslutat av regering och riksdag, och då ska vi följa det, säger Veronika Lindstrand Kant.

I januari 2017 tog Migrationsverket över hela uppdraget att anvisa nyanlända. Ett uppdrag som tidigare låg hos Arbetsförmedlingen. Sedan dess har Migrationsverket, kommunerna och länsstyrelserna haft en löpande dialog om att personer som anvisas också ska tas emot.


− Vi har från början varit mycket tydliga med att de personer som anvisas ska tas emot inom den tid som lagen anger. Det har varit bra både för oss och kommunerna som har fått tid att förbereda sig. Många samtal, tillsammans med kommunernas ansträngningar, har gett goda resultat, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad operativ chef på Migrationsverket.

Cirka 20 kommuner har fortfarande anvisade personer kvar att ta emot enligt 2016 års kommuntal. Personerna kommer de närmaste veckorna, efter kontakt med kommunen, att börja skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.


Siffror

2016

 • Kommuntal totalt: 21702
 • Antal anvisade (anvisningar totalt): 21532
 • Antal mottagna (avräkning): 19704
 • Antal pågående som inte mottagits ännu:308
 • Antal avbrutna anvisningar, ersätts ej av nya för 2016 (avbrott): 1520

I bifogat dokument - se antal anvisade per kommun, hur många som tagits emot och hur många som återstår för 2016*

* Exempel på kommuner som klarat av mottagandet av nyanlända för 2016: Danderyd, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Trollhättan, Värmdö och Ängelholm.
* Exempel på kommuner som har kvar anvisade för 2016 att ta emot: Partille, Staffanstorp och Tyresö.


2017

 • Kommuntal totalt: 23600
 • Antal anvisade (anvisningar totalt): 17810
 • Antal mottagna (avräkning): 10171
 • Antal pågående som inte mottagits ännu: 5391
 • Antal avbrutna anvisningar, ersätts av nya för 2017 (avbrott): 2248
 • Andel som mottagits av totala kommuntalen: 43 procent
 • Antal personer inskrivna på Migrationsverkets boenden med uppehållstillstånd: 10000

I bifogat dokument - se antal anvisade per kommun, hur många som tagits emot och hur många som återstår för 2017


Kort om

BosättningslagenLagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016.Den säger att kommunerna är skyldiga att ta emot anvisade personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet styrs av de läns- och kommuntal som beslutas av regeringen respektive länsstyrelserna och de anges i bosättningslagens förordningar. Datum för mottagande är som längst två månader efter beslutet om anvisning. För 2016 års anvisningar förlängdes tidsfristen till fyra månader. Det finns inga sanktioner för de kommuner som inte tar emot dem som anvisats.


Migrationsverkets uppdrag

1 januari 2017 tog Migrationsverket över hela uppdraget att anvisa nyanlända till landets 290 kommuner. Uppdraget låg tidigare hos Arbetsförmedlingen. Efter att länsstyrelserna har fastställt kommuntalet tar lagen ingen hänsyn till bostadssituationen i kommunen och erbjuder ingen möjlighet att neka eller skjuta på en anvisning. Personerna ska tas emot för bosättning senast det datum som Migrationsverket anger i beslutet om anvisning för varje enskilt ärende.


Korta fakta

 • Kommunerna har ansvar för att ta emot och ordna bostäder för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket har ansvar för att ordna boende och ge ersättning till asylsökande medan de väntar på beslut i sina asylärenden.
 • Migrationsverket följer bosättningslagen när nyanlända skrivs ut från Migrationsverkets boenden efter att tidsfristen går ut. Utskrivningen föregås av samtal med och skriftligt beslut till berörd kommun.
 • Politikerna har beslutat om bosättningslagen. Syftet är att samtliga kommuner gemensamt ska ta emot nyanlända. Om en kommun säger nej till en anvisad person är det istället en annan kommun som får ha kvar ansvaret för personen.
 • För den enskilde som fått uppehållstillstånd är det viktigt att snabbt kunna bosätta sig i en kommun. Först då kan personen komma igång med sin etablering.


Läs mer om Bosättning i en kommun

Frågor och svar om bosättning

Mer statistik om anvisningar och mottagandeMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.