Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.

I år ska totalt 23 600 anvisade personer tas emot i landets kommuner, enligt beslut av regeringen. I dagsläget är det 4 850* personer som väntar på att bli mottagna och drygt 1 500* personer som har anvisats till en kommun för mer än två månader sedan.

− Vi kan se att många av landets kommuner har klarat att ta emot nyanlända. Samtidigt är flera kommuner försenade med sitt mottagande, men jämför vi med samma period förra året så har det fungerat bättre i år - fler har tagits emot i tid, säger Magnus Rodin, regionchef på Migrationsverket.

Inga undantag enligt lagen

Två månader är den tidsgräns som bosättningslagen anger för kommunen att ta emot en person som de anvisats. Hur många personer som varje kommun ska ta emot för 2017 beslutades av länsstyrelserna redan förra hösten.

I dag är 64 av landets kommuner klara med sitt mottagande för 2017, men samtidigt har tio kommuner femtio nyanlända eller fler som har väntat längre än två månader på att blir mottagna.

Under hösten har Migrationsverket även haft en särskild dialog med ett antal kommuner som fortfarande har många sena anvisningar.

− Vi är medvetna om att det här är stora utmaningar för kommunerna, men vi har varit tydliga från början. Det är kommunernas ansvar att ta emot de nyanlända, det finns inga undantag. Bakom varje siffra finns en verklig person som ska integreras i det svenska samhället, säger Magnus Rodin.

­

* Detta är siffror som uppdateras dagligen


Länk: Anvisningar och mottagande enligt 2017 års kommuntal (Excel)– uppdateras veckovis
Länk: Aktuella läns- och kommuntal (Länsstyrelsen)


Siffor anvisningar (14 november 2017):
Länstal: 23 600

Mottagna: 18 750

Kvar att ta emot (för länstal 2017): 4 850

Pågående (anvisade men ej mottagna): 4 480

Antal kommuner som är helt klara för 2017: 64

Antal kommuner som har 50 eller fler sena anvisningar: 10

Hittills har Migrationsverket skrivit ut till tre kommuner (föregående vecka 45) utan att kommunen har meddelat att de har ordnat ett mottagande. Kommunerna är: Staffanstorp, Tyresö och Partille.

Kommuner som har 50 eller fler sena anvisningar, ej mottagna inom två månader

(14 november 2017):

Täby: 115 personer

Kungsbacka: 109 personer

Lund: 103 personer

Tyresö: 89 personer

Jönköping: 87 personer

Malmö: 74 personer

Borås: 68 personer

Växjö: 55 personer

Härryda: 54 personer

Staffanstorp: 50 personerMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.