Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år. – Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket minskar antalet anställda under kommande år. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. Under 2018 fortsätter anpassningen efter en minskad budget med cirka 700 miljoner kronor och krav på en kostnadseffektiv verksamhet.

– För att möta ett minskat behov av personal måste vi redan nu lägga fast en tydlig plan för anpassningen och agera utifrån den, säger Mikael Ribbenvik.

Målet är att säga upp så få som möjligt. Hittills har myndigheten så långt det går löst lokala neddragningar genom en tidig omställning och omplaceringar, men nu påbörjas nästa fas av omställningen.

– En del av anpassningen kan vi lösa genom naturlig avgång där tjänster inte förlängs eller återbesätts. Men det kommer också att krävas uppsägningar, säger Mikael Ribbenvik.

Inom de närmaste veckorna informeras fackliga representanter och skyddsombud. För varje region, och för Migrationsverkets huvudkontor, kommer omställningen att planeras i närmare detalj vad gäller resurser och lokalisering.

– Det här kommer att påverka hela myndigheten och det är viktigt att vi håller ihop arbetet på ett bra sätt så att alla delar går i takt, säger Mikael Ribbenvik.


Prognos och budget
Planeringen bygger på gällande prognos och utifrån angiven budget för nästa år. Hur mycket resurser Migrationsverket kommer att ha blir klart först när budgetpropositionen är beslutad och Migrationsverket får ett nytt regleringsbrev för 2018.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.seMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.