Äldre elever i grundskolan samt elever i gymnasiet prioriteras när Eskilstunas del av den statliga skolmiljarden ska fördelas. Totalt handlar det om 11 miljoner kronor till kommunala och fristående verksamheter.

Skolmiljarden är ett extra statligt stöd som regeringen beslutat att betala ut 2021 till landets kommuner för att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört.

Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen kan användas för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, organisera om verksamheten, förstärkning av personal, digitala verktyg, återläsning av förlorad undervisningstid, extra städning etc inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildningen.

Eskilstuna kommun har i fördelningen tilldelats 11 043 313 kronor.

– Det här är ett välkommet tillskott eftersom pandemin har medfört merkostnader för att klara hybridundervisningen. Det är inte bara nya pengar utan dessa kommer också täcka vissa kostnader vi redan haft, säger Hans Ringström som är skolchef för kommunala grundskolan.

Förslag till fördelning

Medlen fördelas proportionellt mellan kommunala och fristående skolor i Eskilstuna efter hur många elever som är inskrivna vid mätning i februari respektive i september.

Kommunfullmäktige har den 15 april fattat beslut om hur Eskilstunas del av skolmiljarden ska fördelas. Så här ser fördelningen ut:

Gymnasieskolan          40 %

Grundskolan åk 7–9    35 %

Grundskolan åk 1–6    25 %

Förslaget till fördelningen är framtaget av skolcheferna i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Det är baserat på att behov av ekonomiskt stöd är störst bland äldre elever i grundskolan och gymnasiet utifrån akuta åtgärder samt att de bedriver distans- och fjärrundervisning vilket har bidragit till en annan typ av kostnader än i förskola och vuxenutbildningen.

– Vi kommer nu se över hur vi kan använda pengarna på klokast sätt. Målet är att så många som möjligt av våra gymnasieelever klarar sin examen och får en väg vidare i vuxenlivet, säger Monica Widelund som är skolchef för kommunala gymnasieskolan.

I den kommunala grund- och gymnasieskolan kommer pengarna att användas i gemensamma projekt och satsningar som respektive skolchef fattar beslut om.

För mer information, kontakta

Hans Ringström, skolchef kommunala grundskolan
hans.ringstrom@eskilstuna.se, 016-710 20 60

Monica Widelund, skolchef kommunala gymnasieskolan
monica.widelund@eskilstuna.se, 070-086 64 83

Monica Yngerlöv Krantz, ekonomichef barn- och utbildningsförvaltningen
monica.krantz@eskilstuna.se, 016-710 39 36Kontakt