Dagens köp och släng av kläder är inte hållbart. Industrin måste tänka återvinning redan vid design av kläder och det behövs ny teknik för re-design av befintliga plagg. Projektet Re:textile ska skapa flera nya affärsmöjligheter i Västra Götaland för mer miljöanpassade flöden av textil.

Projektet Re:textile ska både bidra till målen för resurseffektiva och giftfria produkter och skapa sysselsättning. Miljönämnden beslutade på sitt sammanträde på torsdagen om en fortsatt satsning och utökning av Re:textile i tre år.

- Idag får vi textilt avfall i en ohanterlig mängd och i framtiden kommer det råda brist på textila råvaror, konstaterar projektledare Birgitta Nilsson, processledare miljöavdelningen, Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att tillsammans med den västsvenska textilbranschen skapa möjligheten till att förlänga kläders livslängd från två till tio år. Störst lönsamhet kan vi få för plaggen i garderoben. Om alla regioninvånare uppdaterar ett plagg, blir det 1 700 000 plagg, en bra grund för att börja testa nya applikationer och affärsmodeller.

- Samtidigt utvecklar vi i Västra Götaland en nationellt men också internationellt ledande kunskapsarena genom Re:textile, säger Birgitta Nilsson. Flera modeföretag är redan intresserade av att bli en del i samarbetet.

Tre fokusområden i Re:textile

Huvudfokus ligger på att öka livslängden på textilen genom insatser på design och logistik innan den går till återvinning. Det sker inom tre områden.

-          Design för re-design

Re:textile ska i samarbete med etablerade modeföretag utveckla nya produkter och modeller av plagg som lätt kan uppdateras för att få ökad livslängd. Det gäller att förena designprocesser med affärsmodeller för att skapa längre livslängd och cirkulära flöden i branschen.

-          Uppdatera befintliga plagg

Re:textile ska I samarbete med västsvenska företag ska utveckla tekniker och designlösningar för att uppdatera befintliga plagg genom brodyr, tryck, färgning och ny form för att utveckla och synliggöra nya affärsmöjligheter för re-design. ”Re-design Factory” skapas – en resurs för textilbranschen att ställa om till cirkulära flöden. Här förenas verkstäder på Högskolan i Borås/ Textilhögskolan och företag, nätverk av producenter och leverantörer, utställning av prototyper och ett Business Lab för entreprenörer.

-          Utveckla affärsmodeller för re-design

Re:textile ska utveckla och visa nya affärer inom re-design som digitalisering, tjänstefiering, kollaborativ (delnings-) ekonomi och samspelet mellan välgörenhetsorganisationer, socialt entreprenörskap och etablerade företag.

Under hösten 2016 ska Naturvårdsverket lämna förslag till regeringen om insamling och textil och eventuellt producentansvar. Inom Re:textile görs också studier för hur insamling, sortering och transporter kan gå till. Det skapar möjligheter för nya företag i Västsverige inom återbruk men också inom återvinning av textilfiber.

Bred samverkan i Re:textile

Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär, och Högskolan i Borås är projektägare. Totalt handlar projektet om 13 miljoner kronor under tre år, varav Västra Götalandsregionen bidrar med 4.8 Mkr.

Övriga partner är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Vinnova, Högskolan i Borås/Textilhögskolan, Modeinkubatorn i Borås, Science Park Borås, Marketplace Borås, Wargön Innovation, Science Park Borås, Borås Energi & Miljö, Coompanion, Naturskyddsföreningen, Röda Korset och medverkande företag.

Bakgrund

Produktion av fibrer och tillverkning av textil är resurskrävande. Det går åt stora mängder av råvaror energi, vatten och kemikalier. I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kilo textil per person och år. Fyra kilo blir kvar i garderoben, tre kilo samlas in och åtta kilo per person och år slängs.

Kontakt

Birgitta Nilsson, processledare Västra Götalandsregionen, birgitta.j.nilsson@vgregion.se, 010-441 40 34

Adrian Zethraeus, Re:textile, adrian@retextile.se, 0708 28 04 08

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden


Bifogade filer

 ReleaseVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se