Den 16 november samlas ett hundratal personer från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län på Energiting Sydost i Blomstermåla för att diskutera och inspirera kring hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle med hjälp av innovativa affärsmodeller, hållbar finansiering, smartare byggteknik och grönare resvanor. Göran Carstedt, internationellt erkänd ledarskapsexpert inleder konferensen med ett fokus på hållbart ledarskap. Tid: 16 november kl 09.30 – 15.00, plats: Folkets hus, Storgatan 83 i Blomstermåla

Energiting Sydost 2018 kretsar kring nuet, vad vi måste och kan göra i form av förändrade resvanor, cirkulär ekonomi, smartare byggteknik och energieffektivare sätt att bedriva våra verksamheter på, med syfte att motverka och vända den negativa påverkan som de mänskliga aktiviteterna har på vårt klimat. Vi har redan de flesta av verktygen för att kunna skapa ett hållbart samhälle – men vi måste agera nu!

Göran Carstedt, internationellt erkänd expert på ledarskap och organisationers lärande och förändring, inleder med att lyfta framtidens utmaningar med fokus på ledarskap för en hållbar framtid. Under dagen kommer sedan flera inspirerande talare dela med sig av sin kunskap. Bland annat David Skog från Westanders PR-byrå som ger oss tips för hållbar kommunikation och Théresé Andersen, Kalmar Energi som berättar hur deras kommunikationsarbete har byggts upp.

Via Energitinget vill vi hjälpa till att driva på arbetet mot hållbar utvecklingen av sydost. Det finns så många inspiratörer och kunskapsspridare runt om i landet som vi kan lära så mycket av, varje ny kunskap ger oss en skjuts framåt på vägen och vi är glada och stolta över årets fantastiska program!” säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost.
 

Välkommen!

Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla. Fredag 16 nov, kl. 9:30 -15:00

Program (fullständigt program på energitingsydost.se )

08.45 Registrering, kaffe och minimässa

Plenum

9.30 Christel Liljegren, Energikontor Sydost

9.40 Mönsterås kommunalråd Anders Johansson hälsar välkommen

9.50 Inledningsföredrag - Ledarskap för en hållbar framtid – Göran Carstedt

10.40 – 11.25 Tre parallella sessioner

Fika och minimässa

11.45 – 12.35 Tre parallella sessioner

Lunch, diskussioner, mingel och minimässa

Plenum

13.45 Förändra världen från Kalmar – bli en energirebell! - Théresé Andersen, Kalmar Energi

14.00 Så kommunicerar ni hållbarhetsarbetet - Daniel Skog, Westander

14.50 Avslutning och summering

15.00 - 15.30 Möjlighet till studiebesök på Ålem Energis vattenkraftverk

 

Sessioner som erbjuds

Cirkulär ekonomi. Hur kan vi med cirkulär ekonomi skapa långsiktiga lösningar där materialen flödar i loopar med mindre avfall samtidigt som vi sparar pengar? Vilka utmaningarna finns det med att återvinna dagens ofta komplexa konstruktioner?

Smarta samhällen. Utvecklad fjärrkylateknik och system för individuell energimätning för lägenheter är något som presenteras. Deltagarna får också reda på den småskaliga kraftvärmens potential i Sverige, samt om hur innovativa lösningar så som värmeåtervinning av spillvatten har lyckats halvera energiförbrukningen i ett av Växjös miljonprogramområde.

Klimatsmart resande. Vi får lyssna på en stand-up-föreställning om fördelarna och utmaningarna med att leva helt utan bil.

Hållbar finansiering. Vad är Gröna lån och vilka möjligheter finns det för offentlig sektor att söka medel från det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation; Horisont 2020?

 

Vill du som journalist komma till Energitinget och träffa oss eller någon av våra föreläsare så finns det tid innan start eller under pauserna.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56