I takt med det växande intresset för fjällen ökar även andelen ovana besökare. Till de vanligaste misstagen hör att man låter sig överraskas av snabba väderförändringar och överskattar sin egen kondition. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

– Det är glädjande att fjällen lockar nya grupper besökare. Resultaten från vår undersökning visar samtidigt att många har anledning att förbereda sig bättre. En trygg fjällvistelse förutsätter att man har rätt kunskaper när man ger sig iväg, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådets enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen visar att åtta av tio fjälldestinationer och fjällstationer räknar med ett ökat antal besökare i år, jämfört med förra sommarsäsongen. Totalt väntas de svenska fjällen ta emot cirka 700 000 besökare både från Sverige och från andra länder i sommar.

Drygt hälften av de svarande fjälldestinationerna och fjällstationerna uppger att andelen ovana besökare har ökat jämfört med för fem år sedan och nästan hälften menar att säkerhetsmedvetandet har sjunkit bland besökarna. Till de vanligaste misstagen som besökarna gör i samband med sina fjällvistelser hör att de underskattar hur snabbt och dramatiskt fjällvädret kan ändras, att de överskattar den egna konditionen och att de litar för mycket på mobiltäckningen.

– En säker och trygg vistelse i fjällen kräver förberedelser, kunskap och omdöme. En övertro till smartphones och annan utrustning kan få tråkiga och ibland tragiska konsekvenser, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer sex tips från Fjällsäkerhetsrådet, för en tryggare vistelse i sommar- och höstfjällen.

1. Välj rätt utrustning. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ryggsäcken ska inte packas för tung. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns checklistor med tips på lämplig utrustning för olika aktiviteter.

2. Lämna färdmeddelande. Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.

3. Anpassa turen efter vädret. Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

4. Följ markerade leder. Ledsystemet i fjällen är väl utbyggt och bidrar till ökad säkerhet. De flesta gör klokt i att följa lederna vilket gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om ni av någon anledning skulle behöva hjälp.

5. Ta med karta och kompass. Se till att kartan är aktuell. Användning av kompass kräver kunskaper – instruktioner finns på Fjällsäkerhetsrådets webbplats. Använd gärna GPS, men tänk på att mobiltäckning ofta saknas i fjällen och att batterier snabbt kan laddas ur, särskilt när det är kallt

6. Rådfråga erfarna. Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Både fjällstationer och fjällsäkerhetskommitteér har kunskaper om sina omgivningar. Ta kontakt och ställ frågor som underlättar er planering.

Fjällsäkerhetsrådets enkät besvarades av vd:ar och motsvarande vid ett tjugotal fjälldestinationer och fjällstationer, bland dem destinationerna Sälen, Åre, Idre och Funäsfjällen samt STF:s största fjällstationer utefter hela fjällkedjan.

Resultat undersökning

Läs mer på www.fjallsakerhetsradet.se, där finns bland annat checklistor med tips på lämplig packning och kontaktuppgifter till fjällsäkerhetskommitteér.

För mer information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79 eller 070-395 68 86

www.fjallsakerhetsradet.se

 

 

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63