Nu lämnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset stabsläget och går över till ordinarie organisation. Belastningen på sjukhuset är fortsatt mycket hög, men covid-vården blir nu en del av den löpande verksamheten. Sjukhuset har haft höjd beredskapsnivå sedan 17 mars.

Den 26 februari tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med bekräftad covid-19. Sedan dess har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit emot och behandlat 1185 patienter med bekräftad covid-19, varav 245 patienter på intensivvårdsavdelning.

– Alla medarbetare på sjukhuset har gjort ett fantastiskt arbete och ställt om sjukhuset för att vårda en helt ny patientgrupp under en historisk prövning. Vi har också fått med oss lärdomar som kan utveckla vården framöver, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

För att hantera det ökade vårdbehovet till följd av pandemin gick sjukhuset upp i näst högsta beredskapsnivå - förstärkningsläge - den 17 mars, med en gemensam särskild sjukvårdsledning. Beredskapen sänktes till stabsläge den 4 juni och från och med 11 juni är det åter den ordinarie linjeorganisationen som ansvarar för hela sjukhusets verksamhet.

– Även om vi nu återgår till linjeorganisationen, så kommer vården av patienter med covid-19 att kräva stora resurser av Sahlgrenska Universitetssjukhuset under lång tid, säger Ann-Marie Wennberg.

Vården av patienter med covid-19 samordnas framöver av en särskild pandemigrupp som rapporterar till sjukhusledningen. Ledningen kommer också att sammanträda frekvent hela sommaren för att vid behov kunna fatta sjukhusövergripande beslut.

– Belastningen på verksamheten är fortsatt ansträngd och covid-vården måste integreras i vår ordinarie organisation för att vi ska kunna ha en fortsatt uthållighet, säger Ann-Marie Wennberg.

Av de patienter som vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har 913 patienter skrivits ut till hemmet, annat sjukhus eller boende. 158 patienter har avlidit.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.


Bifogade filer

 VGR18-SU27523Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000