VGR har fått två nya nationella uppdrag inom högspecialiserad vård, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare. Fotograf/Källa: SU

I dag har Västra Götalandsregionen valts ut av Socialstyrelsen för att ta hand om två nationella uppdrag för högspecialiserad vård, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare. Uppdragen riktar sig dels till patienter som behöver rehabilitering efter skada eller sjukdom i ryggmärgen, dels så kallad nätkirurgi för patienter som drabbats av framfall (prolaps) och inkontinens.

Med de två nya uppdragen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i dag elva nationella uppdrag för högspecialiserad vård. Det är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven.

– Vi erbjuder högspecialiserad vård till patienter både från den egna regionen och från landet i helhet. De nya uppdragen innebär att patienter över hela landet får del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets spetskompetens, och det sporrar oss att fortsätta stimulera forskning och utveckla ännu bättre vård inom området, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdraget som riktar sig till patienter med ryggmärgsskador omfattar subakut vård och rehabilitering. Vård vid ryggmärgsskador är komplex och kräver multidisciplinär kompetens. Genom att göra den till nationell högspecialiserad vård vill Socialstyrelsen skapa förutsättningar för ökad kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling.

Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också tilldelats ett nytt uppdrag om nationell högspecialiserad vård för nätkirurgi vid prolaps och inkontinens.

– Det är glädjande att den vård som erbjuds i Västra Götalandsregionen, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, uppfyller kraven för nationell högspecialiserad vård. Kvalité och omsorg om patienten präglar denna vård och vi är stolta över förtroendet som följer med dessa uppdrag, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

 

Fakta: Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

 

Läs mer:

Nya beslut tagna om nationell högspecialiserad vård (Socialstyrelsen)

Nationell högspecialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000