Under våren har Sahlgrenska Universitetssjukhusets ökat antalet besök hemma hos patienter. Närmare 400 hembesök utfördes i mars jämfört med knappt 200 besök under samma månad förra året. Majoriteten av patienterna är äldre, men under coronaperioden har vården också tagit hand om till exempel cancerpatienter med luftvägssymtom.

Allt fler patienter har fått en läkarbedömning hemma, av en specialistläkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Genom mobilisering på sjukhuset och samarbete mellan verksamheten har närsjukvårdsteamet fördubblat sina besök under våren. 

– Det mobila teamet har funnits sedan 2017 och nu har vi utökat teamen för att möta vårdbehovet. Tidigare skickades många av dessa patienter in akut med ambulans, men i de flesta fall kan vi ge medicinering och vård i en trygg hemmiljö, säger Shirin Pazireh, sektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Före covid-19 var det vanligaste anledningarna till hembesök hjärtsvikt, kol och övriga infektioner. Men under coronapandemin har andra typer av symtom, så som trötthet, uttorkning och diarréer föranlett hembesöken. Majoriteten av patienterna är äldre, men under coronaperioden har vården också tagit hand om cancerpatienter med till exempel luftvägssymtom.

– Vi har utvecklat arbetet med ambulansen och nu har 80 procent av dessa patienter kunnat stanna hemma istället för att åka in akut. Det funkar så att ambulansen ringer oss för en snabb konsultation där vi tillsamman avgör om patienten behöver komma in eller om vi kan göra en läkarbedömning via ett hembesök istället, säger Shirin Pazireh.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 VGR18-SU25857Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000