Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg fattade idag beslut om att höja beredskapen. Gemensam särskild sjukvårdsledning är aktiverad och sjukhuset befinner sig nu i förstärkningsläge.

– Det innebär att vissa av våra verksamheter som är särskilt påverkade i och med spridningen av det nya coronaviruset tilldelas mer resurser för att på bästa sätt kunna ta emot de patienter som är i behov av vård och minska ytterligare smittspridning, säger Per Karlsson, förste chefläkare.

Några verksamheter som tilldelas mer resurser är bland annat infektionskliniken, ambulanssjukvården och akutmottagningar. Förstärkningsläget innebär också att gemensam särskild sjukvårdsledning har upprättas, med övergripande strategiskt ansvar.

– Vi förväntar oss fler fall av covid-19 och förbereder oss för att ta emot många allvarligt sjuka patienter inom de närmaste veckorna. Vi följer utvecklingen på sjukhuset och i samhället noga och är beredda att vidta fler åtgärder om det krävs, säger Per Karlsson.

Under dagen fattades också beslut om att stänga samtliga entréer vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset. Från och med onsdag kommer entrévärdar att finnas på plats vid huvudentréer och andra större entréer för att släppa in patienter med avtalad tid.

– Det här ytterligare en åtgärd för att på alla sätt minska risken för smittspridning på sjukhusen och värna våra svårast sjuka och sköra patienter.

 

Om sjukhusets beredskapsnivåer

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig informerad om läget och agerar efter behov.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar förstärkningsåtgärder för utvalda funktioner.

Katastrofläge innebär att särskilda sjukvårdsledningen vidtar förstärkningsåtgärder för alla funktioner.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000