Vård av patient med covid-19. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ericsson och Telia har inlett ett forsknings- och innovationssamarbete med målet att, med hjälp av AI och telekomdata, förbättra planeringen av covid-19 vården.

Pandemin har orsakat stora påfrestningar på samhället, inte minst på hälso- och sjukvården. Sjukhus och vårdgivare har behov av god resursplanering för att kunna ge en effektiv och säker vård. Under rådande pandemi har detta blivit än mer uttalat samtidigt som de befintliga verktygen för att förutsäga vårdbehovet inte räcker till.

Tidigt i pandemin startade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers ett samarbete för avancerad prognostisering av smittspridning och av covid-19 orsakat vårdbehov. Kopplat till detta, och som ett led i att ytterligare förbättra planeringen av covid-19 vården, inledde sjukhuset, Ericsson och Telia under hösten ett forsknings- och innovationssamarbete för att undersöka om AI-modeller baserat på telekomdata kan användas för att bättre förutsäga smittspridning och belastning på sjukvården.

Målet med projektet är att skapa validerade prognosmodeller och verktyg för att stödja sjukhusets planeringsarbete under pandemin. Genom att kombinera Ericssons AI- och telekomkompetens med Telias Crowd Insights-data (anonym och aggregerad rörelsedata från Telias mobilnät) och Sahlgrenska Universitetssjukhusets kunskaper om hälso- och sjukvård, och kopplat till sjukhusets pågående samarbete med Chalmers, har ett fruktbart samarbete blivit möjligt.

– Vi har sedan pandemin startat stått inför enorma utmaningar att så långt det är möjligt möta upp mot vårdbehovet för våra invånare och bereda våra patienter en god vård. Genom samarbetet med Chalmers, Ericson och Telia har vi öppnat upp för de möjligheter som finns att utveckla modeller och verktyg för prognostisering som inte funnits tidigare. Vi ser det som en stor framgång att vi tidigt använt oss av dessa möjligheter och de framsteg som gjorts i utvecklingsarbetet, säger Thomas Brezicka, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000