Nu inleder Sahlgrenska Universitetssjukhuset testning av antikroppar mot covid-19. Inledningsvis kommer vårdpersonal som arbetat med patienter som har covid-19 att testas för att se hur många som har haft infektion av covid-19.

– Medarbetare som har antikroppar kommer fortsätta att använda skyddsutrustning när de vårdar patienter med covid-19, men vi ser att de till exempel kommer kunna jobba även om de uppvisar lätta förkylningssymtom, säger Lars Palmqvist, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målet är att alla medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i hela Västra Götalandsregionen ska kunna erbjudas antikroppstester, men för att sjukhusets laboratorium ska klara av att hantera analyserna kommer testningen att ske i omgångar. Först ut är medarbetare som arbetat direkt med patienter som har covid-19. I den första omgången kommer även medarbetare som arbetar med riskgrupper, som till exempel cancerpatienter, att testas för att se vilka som har genomgått en virusinfektion.

– Dels är det viktigt att testa den här gruppen av medarbetare eftersom de träffar riskpatienter och dels kommer de att fungera som en kontroll som vi kan jämföra med den grupp av medarbetare som har arbetat direkt med patienter med covid-19.

Vissa medarbetare som har utvecklat antikroppar kommer också att följas över tid för att se hur länge antikropparna finns kvar.

– Vi tror att man utvecklar någon form av immunitet men det är osäkert hur länge den varar. Genom att även testa personerna för pågående infektion kan man se hur många som blir infekterade på nytt.

Sjukhuset har kapacitet att utföra 1000 analyser om dagen. Antikroppstestet görs genom att blodprov tas i armvecket för att sedan analyseras i ett test som sjukhuset tidigare varit med och validerat i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

 

Medarbetare som provtas i första etappen

Medarbetare inom enheter som vårdar patienter med covid-19: Det här gäller till exempel verksamheter som infektion, intensivvårdsavdelningar samt vård- och karantänavdelningar för patienter med covid-19.

 Medarbetare på enheter med särskilt sköra patienter eller patienter med nedsatt immunförsvar. Det här gäller till exempel verksamheter som transplantation, onkologen, hematologen, barnhjärtcentrum och neonatal.

Medarbetare som delar hushåll (bor tillsammans) med någon som tillhör en riskgrupp för covid-19.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 antikroppstestKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000