Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett särskilt uppdrag att bedriva forskning, utveckling och utföra nationellt högspecialiserad vård. Sjukhuset är också sista utpost vid olyckor, katastrofer eller särskilt komplicerade fall. Idag godkände Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse en överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om sjukhusets särskilda uppdrag under 2021.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är sista utpost i regionen, vilket innebär att vi ska bistå andra sjukvårdsenheter i särskilt komplicerade och utsatta behandlingssituationer, till exempel vid stora olyckor och katastrofer eller när patienter är i behov av högspecialiserad sjukvård, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning, utveckling, utbildning och innovationer i världsklass är delar av sjukhusets kärnverksamhet och bidrar till Sahlgrenska Universitetssjukhusets unika position både i regionen och i landet. Överenskommelsen, som omfattar drygt 1,3 miljarder kronor, innebär att sjukhuset fortsätter med sitt utbildnings- och forskningsuppdrag.

– Dagens forskning är morgondagens rutinsjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver tillsammans med Sahlgrenska akademin klinisk forskning på hög internationell nivå och vi är enligt Vetenskapsrådet bäst i landet. Vi utmärker oss på en rad områden när det gäller medicinsk spetskompetens, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som uttalad strategi att kombinera spets och bredd, där forskning och sjukvård inom de stora folksjukdomarna kombineras med forskning och sjukvård inom mer ovanliga sjukdomar med hög grad av specialisering. Överenskommelsen innebär en fortsatt satsning för sjukhuset när det gäller Nationell högspecialiserad vård.

– Vi erbjuder avancerad sjukvård till invånarna i hela Västra Götalandsregionen och landet, och genom vårt särskilda uppdrag kan vi attrahera medicinsk kompetens, stimulera till mer forskning och ännu bättre vård, säger Ann-Marie Wennberg.

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset särskilda uppdrag

Uppdraget omfattar drygt 1,3 miljarder kronor som fördelas över olika områden:

  • Sista utposten: Uppdraget som sista utpost i regionen innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bistå regionens övriga sjukvårdsenheter vid till exempel stora olyckor och katastrofer samt då mer specialiserad kompetens behövs.
     
  • FoU: Dessa medel avser stöd till Sahlgrenska Universitetssjukhusets struktur för klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.
     
  • Stärka regionsjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik: Avser satsningar i syfte att stärka sjukhusets förmåga att bygga ny kompetens och etablera ny metodik. Medlen stödjer även nationellt högspecialiserad vård som sjukhuset bedriver inom Västra Götalandsregionen.
     
  • Driftbidrag: Dessa medel inkluderar kostnadstäckning för bland annat Bild- och interventionscentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Vävnadsdirektiv och HTA-centrum. Från och med 2021 inkluderas även finansiering för; centrum för sällsynta sjukdomar, regionalt biobankscentrum och vissa läkemedelskostnader.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000