Dimitra Tziona är en av de fyra BT-läkare som börjar på SU i november. Fotograf/Källa: Privat

I november tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot sina första BT-läkare. Bastjänstgöringen, BT, är helt ny i Sverige. Den är också en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960- talet.

Läkarutbildningen och vägen till legitimation i Sverige har sett ungefär likadan ut i över 50 år. Fem och ett halvt år på universitetet följt av allmäntjänstgöring (AT).

– Ur ett europeiskt perspektiv är systemet med AT ganska ovanligt. I många länder läser man i stället sex år på universitetet och får sin legitimation i samband med examen, och ett av syftena med BT är att vara en brygga mellan grundutbildning och specialistutbildning men även att alla får en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård, säger Sabina Chaudhry Andersson, sjukhusövergripande studierektor för BT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

25 BT-läkare i Västra Götalandsregionen

Den nya svenska läkarutbildningen är också sex år och legitimationsgrundande och BT:s längd är i normalfallet från sex månader till ett år, bland annat beroende på hur mycket erfarenhet den blivande läkaren har sedan innan. BT är målstyrd och BT-läkarna behöver tjänstgöra inom både primärvård och slutenvård.

Hösten 2021 anställde Västra Götalandsregionen cirka 25 stycken centralt rekryterade och finansierade BT-läkare. Fyra av de 25 kommer vara anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Övriga är anställda på de andra sjukhusen och inom primärvården, säger Joakim Björås, utbildningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och även projektledare för införandet av BT i Västra Götalandsregionen.

Ser fram emot att möta många olika sorters patienter

En av de fyra BT-läkarna som börjar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i november är Dimitra Tziona. Hon kom som färdig läkare till Sverige från Grekland för två år sedan och är anställd som legitimerad underläkare på verksamhetsområde psykiatri affektiva fram till november.

– Jag känner mig entusiastisk över att få göra min BT på SU, jag har alltid gillat stora universitetssjukhus där det finns mycket erfarenhet. Framför allt ser jag fram emot att möta många olika sorters patienter. En sak jag tycker är väldigt bra med Sverige är att man kan specialisera sig på fler områden än ett, att det finns möjligt att ångra sig och läsa en ny specialitet. Den möjligheten finns inte i Grekland, säger Dimitra Tziona.

De första BT-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer ha sina huvudhandledare inom geriatrik och psykiatri.

 

Bastjänstgöring:

Bastjänstgöring införs i samtliga regioner enligt ett nationellt beslut. BT styrs av föreskrifter från Socialstyrelsen. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2021.

VGR:s arbete med BT har varit ett regiongemensamt samarbete mellan samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar och har skett i bred samverkan.

Förändringarna av läkarutbildningen gäller för dem som påbörjat sin utbildning efter 1 juli 2021 samt de som genomfört sin läkarutbildning i andra länder än Sverige och som inte påbörjat AT.

Allmäntjänstgöring (AT) kommer på sikt att tas bort. VGR kommer erbjuda AT och BT parallellt under kommande år.

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000