Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i stort behov av påfyllning. Under förra året minskade antalet blodgivningar med 20 procent. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att färre blodgivare ger blod.

– Det är oroande lågt inflöde av blod just nu. Vi behöver fler som ger blod och främst de som redan är blodgivare. Just nu är det brist på samtliga blodgrupper, säger Anna-Karin Norrman, enhetschef på GeBlod på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vanligtvis ger många blod i januari månad. Förra året lämnades blod vid 2 353 tillfällen i januari. I år skedde 1 694 blodgivningar under årets första månad.

– Vi upplever att många blodgivare ringer och avbokar sin tid. Det beror bland annat på att fler är uppmärksamma på förkylningssymptom och då ska man inte ge blod. Men också att de skärpta råden om att undvika allmänna platser gör att man undviker köpcentrum som Nordstan och Frölunda torg där vi har våra blodgivningsenheter.

På Frölunda torg går man in till blodgivningsenheten från utsidan och i Nordstan ligger enheten ett tiotal meter från entrén som vetter mot Brunnsparken. Det finns också gratis parkering om man väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt.

– Det är viktigt att man kan känna sig trygg när man ger blod i våra lokaler. Vi har under pandemin infört förstärkta hygienrutiner, personalen arbetar med visir och munskydd och vi tillhandahåller munskydd till alla blodgivare.

 Behovet av blod är stort på samtliga blodcentraler runtom i landet, särskilt stort är behovet i de större städerna där universitetssjukhusen finns. Blodet används till exempel vid olyckor, cancerbehandlingar, operationer, förlossningskomplikationer och kroniska sjukdomar. Enskilda händelser som till exempel en olycka eller en blödning under en operation kan snabbt minska blodlagret.

– All sjukvård som inte kan vänta måste fortgå som vanligt trots rådande pandemi. Vi vill uppmana alla som är friska och som kan ge blod att ringa någon av blodgivningsenheterna i Nordstan eller Frölunda torg och boka in en tid. På blodmobilen gäller fortfarande drop-in.

 

Om blodgivning

För att ge blod vid någon av blodgivningsenheterna i Nordstan eller Frölunda Torg bokar du tid genom att ringa GeBlods telefoncenter på 031-342 20 40. Telefontiderna är vardagar 8.00 – 17.30 och lördagar 10.00 – 16.00.

Det finns också möjlighet att ge blod i GeBlods mobila blodgivningsenhet som besöker 21 hållplatser i och runt om Göteborg. På blodmobilen gäller drop in och antalet besökare som vistas samtidigt i blodmobilen regleras. Vid eventuell köbildning sker väntetiden på utsidan. Se hållplatser och tidtabell.

 

En person får ge blod tidigast:

- 14 dagar efter fullt tillfrisknande från covid-19 infektion

- 14 dagar efter kontakt med person med konstaterad covid -19

- 7 dagar efter hemkomst från Norge och Storbritannien

- 7 dagar efter vaccination mot covid-19

Mer information om blodgivning i coronatider se www.GeBlod.nu/coronavirus

 

Blodgivningar statistik

2019 genomfördes 28 133 godkända blodgivningar vilket i snitt motsvarar 2344 blodgivningar per månad. 2020 genomfördes totalt 23 135 blodgivningar vilket i snitt innebär 1928 per måndad.

 

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000