Fotograf/Källa: Lennart Johansson/Stockholms stad

I dag blir det byggstart för en framkomlig och trafiksäker gång- och cykellösning längs Strömbron och Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron görs om till cykelbanor och bredare trottoarer. Den nya utformningen kommer att öka säkerheten och minska konflikterna mellan cyklister och gående.

Sträckorna Skeppsbron, Gustav Adolfs Torg–Nybroplan och Kungsträdgården Arsenalsgatan–Strömgatan är viktiga för pendling inte bara i staden utan också för länet  i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Det är också många stockholmare som cyklar till och från city för jobb, shopping, kultur och nöjen. Senaste statistiken visar också att antalet fotgängare på uppmätta sträckor i city ökat med tio procent sedan 2015.

– Gång- och cykelprojekten från Slussen till Nybrokajen ger bättre förutsättningar för att möta framtidens krav i en modern och levande stad, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– I dag räcker inte sträckorna till för alla som går och cyklar och det blir också onödiga konflikter mellan gående och cyklister. Nu bygger vi ut för att göra det säkrare, anpassar för att ännu fler ska få plats att gå och cykla samt minskar konflikterna mellan olika trafikanter, säger Daniel Helldén.

Nyligen resulterade Sverigeförhandlingen i att Stockholms stad bygger tre centrala cykelbanor för 198 miljoner kronor. Det blir en flytbro Gamla stan–Tegelbacken, ny cykelbana Årstabron–Årstabergsvägen och åtgärder på stråket över Liljeholmsbron. Cykelbanorna kommer att byggas under åren 2019–2026. Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 49,5 miljoner kronor till dessa cykelinvesteringar.

På Strömbron ersätts ett bilkörfält av ett upphöjt cykelkörfält för cyklister, som i dag cyklar på gatunivå bland bil- och busstrafik. Då blir även trottoaren för gående längs Strömbrons östrasidan bredare. I korsningen Strömbron, Kungsträdgårdsgatan blir det mer plats att vänta på grönt ljus för att undvika konflikter mellan gående och cyklister.

På Stallgatan försvinner ett av de två körfälten för bilar till förmån för en upphöjdcykelbana enligt stadens cykelstandard. Som en del av projektet kommer även den signalreglerade korsningen på Stallgatan, Blaiseholmstorg att försvinna.

När arbetena med Slussen startade uppstod en bra tidslucka att förbättra dessa stråk då genomfartstrafiken för bilar stängdes av på Skeppsbron.

Först ut blir cykelåtgärderna på Strömbron–Stallgatan med byggstart i dag den 2 maj 2017 och som ska vara färdigt under 2018. Men redan i slutet av året planeras byggstart för nya cykelbanor och upprustning av Skeppsbron samt sträckan Gustav Adolfs torg till Nybrokajen via Arsenalsgatan.

Här http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/Cykelprojekt-under-genomforande-/ finns alla pågående cykelprojekt och här http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/Cykelprojekt-under-utredning-/ planerade cykelprojekt.

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761–22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

 

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM

08–508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm   

www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  

www.instagram.com/mp_sthlms_stad

OBS att vi byter pressrum, för att prenumerera på utskick gå till http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02