Hur ser man på sällskapsdjur i olika religiösa traditioner? Hur påverkas vi av vårt förhållande till våra sällskapsdjur? Religionsvetenskapen vid Södertörns högskola erbjuder nu en kulturhistorisk sommarkurs som fokuserar på människans förhållande till sina sällskapsdjur.

Människor i vår tid skaffar sig sällskapsdjur i en utsträckning som historien tidigare aldrig skådat. Det finns en katt i vart fjärde svenskt hushåll och en hund i nästan vart femte. Sällskapsdjuren spelar en viktig roll i vår tillvaro och uppfattas i allt högre grad som familjemedlemmar. Sverige är idag ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Invånare med olika trostillhörighet har olika sätt att förhålla sig till sällskapsdjur. Inom katolska kyrkan är det sedan länge vanligt med djurgudstjänster, inom svenska kyrkan ägnar präster allt mer tid åt sorgesamtal med "anhöriga" till djur som har dött. Det har blivit vanligare att kommuner upplåter mark för djurbegravningsplatser och i storstäderna finns nu speciella djurbegravningsbyråer som tillhandahåller urnor, gravstenar, samt ritualer till djurens gravsättning. Sällskapsdjurens allt större integration i den mänskliga gemenskapen ställer oss inför en rad existentiella frågor.

- Det finns behov och utrymme för en kurs som fokuserar på människans förhållande till sina sällskapsdjur och som utifrån en allmän bakgrund diskuterar etiska, existentiella och sociala frågor om sällskapsdjurens plats i samhället, säger Jenny Berglund, högskoleadjunkt i religionsvetenskap, Södertörns högskola.

Kursen är unik i sitt slag i Sverige och ges första gången sommaren 2009. Motsvarande kurser finns i många andra länder. Studenterna erhåller kunskap om aktuell forskning på området. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar.

Kursen vänder sig till veterinärstudenter, djursjukvårdare, biologer, etnologer, historiker, lärare, äldrevårdare, själavårdare (präster, diakoner), och naturligtvis alla andra intresserade.

Kurs: Sällskapsdjuren och vi (7,5 högskolepoäng)
Anmälan via www.sh.se/antagning senast den 15 mars, därefter direkt till Institutionen för genus, kultur och historia, Angelica Jansson, e-post: angelica.jansson@sh.se

Mer information: www.sh.se/religion

Kontakt: Jenny Berglund, telefon: 08-608 50 21, mobiltelefon: 0709-326841, e-post: jenny.berglund@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876