Idag tog tandvårdsstyrelsen beslut om Folktandvårdens affärsplan 2019. Fortsatt digital utveckling, konsultationer via videolänk och samarbeten i den nära vården är några av de områden som prioriteras kommande år.

Under 2019 fortsätter Folktandvården att satsa på samarbeten med kommun och närsjukvård för att förbättra munhälsan hos barn och unga, och hos äldre sköra personer. Under tre år kommer kommunerna Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan ha en tandhygienist anställd i kommun för att öka kunskapen om munhälsa och tandvård bland vård- och omsorgspersonal. Folktandvården tittar även på hur man kan utveckla mobil tandvård för hemmiljö och vid vård i livets slutskede.
Folktandvården fortsätter också att utveckla samverkan på familjecentraler i Borås, Göteborg och Skövde.
– Det är en stor vinst att finnas med på familjecentraler för att tidigt uppmuntra och stötta föräldrarna till goda vanor för det lilla barnet, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande. Vi vill på det sättet bidra till en mer jämlik hälsa i hela Västra Götaland.

Specialist via videolänk och digitala tjänster

Sedan i juni testar ett tiotal av Folktandvårdens kliniker konsultation på distans. Det innebär att personer som behöver specialisttandvård får möjlighet att träffa en specialisttandläkare via videolänk. Patienten träffar sin allmäntandläkare på kliniken som samtidigt kopplar upp sig och har en direktkontakt med specialisten.
– Vi ser flera fördelar med det här arbetssättet, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör. Patienten kan slippa resor till specialistkliniken och våra specialister kan även minska sitt resande. Det ökar tillgängligheten till specialisttandvård eftersom vi kan hinna se fler patienter, det är också positivt för miljön. Våra pilotprojekt fortsätter och involverar nu fler kliniker. Är upplevelsen fortsatt positiv så satsar vi på ett breddinförande i hela Västra Götaland under 2019.

Fortsatt utveckling av digitala tjänster som underlättar för kunder och medarbetare är också prioriterat 2019. Snart kan man som patient hos Folktandvården fylla i sin hälsodeklaration och läsa sin journal via nätet.

För frågor kontakta:

Stig-Olov Tingbratt, ordförande tandvårdsstyrelsen, tel 0709-35 84 55.
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, tel 0705-53 49 91.

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57