Uppdrag gransknings program har bekräftat de signaler vi har fått under årens lopp – att många med omfattande funktionsnedsättningar inte längre får plats inom Samhall. ”Staten, Samhalls ägare, behöver bestämma sig för hur målgruppen för Samhall ska se ut”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Redan i december 2019 gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av Samhalls uppdrag, i syfte att Samhall ska återgå till sitt grunduppdrag. Funktionsrätt Sverige välkomnade initiativet som alla partier stod bakom. Men något sådant uppdrag har vi ännu inte sett. Vi har också välkomnat att Arbetsförmedlingen i årets regleringsbrev fått i uppdrag att redogöra för hur anvisningar till Samhall går till.

”Dagens brist på transparens gör det svårt att bedöma hur anvisningarna till Samhall går till och hur insatsen fungerar. Statskontoret har konstaterat att målgruppen har förändrats och att Samhall inte längre fungerar som den grindvakt mot förtidspension, som det gjorde en gång i tiden. Det är också de signaler vi får från våra medlemsförbund”, fortsätter Marie Sten.

Det går inte heller att följa statsstödet till Samhall på individnivå, vilket gör det svårt att veta om stödet är effektivt. Det här sammantaget gör det svårt att bedöma om det är rätt målgrupp som fångas upp.

”Tydligare ägardirektiv till Samhall är en viktig del, men mer behövs för att komma åt problemet med att många med funktionsnedsättning - oavsett konjunkturläge - står utanför arbetsmarknaden. Det behövs ett rejält omtag om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning, våra arbetsplatser behöver bli mer inkluderande och statliga arbetsgivare behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning”, avslutar Marie Sten.


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 49 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23