Fotograf/Källa: mostphotos.com

Den 30 oktober samlas ett 50-tal deltagare till en fortbildningsdag i Storuman för att diskutera samisk språkundervisning i skolan. Deltagarna får ta del av information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, rättigheter och skyldigheter enligt skollagen, språkrevitalisering samt erfarenheter från Lycksele kommuns samiska undervisning.

- Det är positivt för oss att Storuman får vara en mötesplats och en arena där man synliggör och diskuterar samisk undervisning, säger Mona Fiskum, Storumans kommuns samiska samordnare.

Utbildning är en viktig faktor vid samisk språkrevitalisering. Efterfrågan från elever och föräldrar är stor men det råder fortfarande brist på material, läromedel och samiska lärare.

- Vi måste arbeta oförtrutet på att vända utvecklingen, säger Ingegerd Vannar arbetsledare & språkkonsulent Samiskt språkcentrum i Tärnaby.    Förhoppningen är att vi genom konferensen kan bidra till att uppmuntra och stödja samisk språkundervisning och inspirera lärare och politiker att bidra till en positiv samisk språkutveckling på alla sätt de kan.

Storumans kommun är arrangör tillsammans med Sametinget/Samiskt språkcentrum. Föreläsarna kommer från Lycksele kommun, Skolverket och Sametinget. Deltar gör skolpersonal och politiker från samiska förvaltningskommuner i både Norrbottens och Västerbottens län.

Plats: Hotell Toppen kl. 9.15-15.30 Se program

För mer information:
Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum, tel 0980-780 29 (070-298 16 61)
Mona Fiskum, samisk samordnare på Storumans kommun tel 0954-140 64 (072-236 25 12)


Samiskt språkcentrum

Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12