Fotograf/Källa: rovbase.se

Årets björnspillningsinsamling har kommit halvvägs. Många prover har kommit in, men Länsstyrelsen Västerbotten hoppas på fler. Framförallt vill vi ha fler prover från fjällområdet och kusten.

Efter fem veckors insamling har cirka 750 prover skickats in av cirka 430 personer.

– Insamlingen har hittills gått rätt bra, men just nu ser det ut som att vi inte når målet om 1500 prover. Ju fler prover vi får in, desto mer noggranna blir slutresultaten, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Det är framför allt i fjällen och det fjällnära området som relativt få prover samlats in. Också i kustlandet finns många områden där inga prover tagits än.

– Det är ett återkommande mönster under spillningsinsamlingarna. Det är få prover från kustlandet, kanske mest eftersom det finns färre björnar där. I fjällen finns, förutom färre björnar, också färre människor som kan samla spillning, säger Michael Schneider och fortsätter:

– Vi ser därför gärna att det samlas in fler prover i hela länet och speciellt i de hittills tomma områdena.

Hämta kostnadsfria kit för insamling

Särskilda kit med insamlingsutrustning har sammanställts och över 11 000 av dem har delats ut i länet. För den som inte redan har fått finns insamlingskit att hämta på en lång rad utlämningsställen, som listas i en tabell på Länsstyrelsens webbplats.

Pågår fram till 31 oktober

Björnspillningsproverna samlas in för analys av björnarnas DNA. Insamlingen i Västerbotten pågår fram till 31 oktober i år. Syftet är att få fram en bra och aktuell bild av björnarnas antal och utbredning i länet.

Björnspillningsinsamlingar har tidigare genomförts i Västerbotten 2004, 2009 och 2014. Resultaten har använts flitigt i björnförvaltningen och de finns sammanställda på Länsstyrelsens webbplats. Resultaten från årets inventering förväntas vara klara till våren 2020.

För mer information kontakta

Michael Schneider
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Linda Backlund
010-225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se

Mer om björnspillningsinventeringen i Västerbotten

Databasen Rovbase


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41