Landsbygdsministern och ordförande i Riksdagens Trafikutskott tar ett samlat grepp om kommunal samordnad varudistribution 4 maj på World Trade Center i Stockholm.

4 maj samlas över hundra deltagare från olika delar av landet på World Trade Center i Stockholm för att lyssna på Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och ordförande i Riksdagens Trafikutskott Karin Svensson-Smith, som tillsammans med fyra myndigheter ska prata om möjligheterna och fördelarna med att inrätta en kommunal samordnad varudistribution.

Konferensdeltagarna kommer under dagen att kunna lyssna på föreläsare i fyra olika sessioner, vilka tar upp goda exempel från olika kommuner i Sverige och den viktiga roll som samordnad varudistribution spelar inom inköp, upphandling, transporteffektivitet och livsmedelskvalitet. Dessutom kommer det under dagen presenteras ett nytt verktyg, hur ett nationellt nätverk inom området kommer kunna stötta kommuner som har eller funderar på att implementera en samlastning.

”Det är jättekul och inspirerande att det finns ett stort intresse för konferensen, säger Fredrik Mårdh på Energikontor Sydost. Vi kommer få deltagare från över 50 olika offentliga organisationer i Sverige, men även deltagare från universitet, livsmedelsgrossister, transportbranschen, m.fl. Dessutom är det extra kul att vi även får deltagare från både Norge och Danmark som är intresserade av den svenska modellen.”


Se fullständigt program på http://www.kosava.se/konferens-2017/

Datum: torsdagen den 4:e maj 2017

Tid: 10.00 – 16.00

Plats: World Trade Center, Stockholm


För mer information och intervjuer, kontakta

Fredrik Mårdh

0709-21 60 50, fredrik.mardh@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56