Vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 27 april behandlades den föreslagna stängningen av öppenvårdsmottagningen för vuxenpsykiatri i Lerum.

Mottagningen är organiserad under vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus. Styrelsen för sjukhuset har föreslagit att mottagningen stängs och att patienterna istället överförs till mottagningen i Alingsås.

Förändringen kräver enligt reglemente samråd med berörd hälso-och sjukvårdsnämnd.

Vid nämndens sammanträde lyftes det formella samrådet ut som beslutspunkt från dagordningen och ersattes av ett informationsärende där representanter för Södra Älvsborgs sjukhus deltog för informationsutbyte och dialog.

Beslutsärendet gällande samråd kommer att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden efter fortsatt politisk beredning.

Kontaktpersoner:

Madeleine Jonsson (MP), ordförande, 070-220 79 23

Tomas Angervik (S), 2 vice ordförande, 0730-78 51 59

 

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99